Boten til Grindr på 65 millioner kr opprettholdes

I en sak som har pågått over flere år, så kan man endelig sette to streker under svaret: Grindr må
betale boten på 65 millioner kr de fikk av Datatilsynet. Men… hvorfor får de denne boten, og hvordan
har veien hit vært?

Det hele startet med at Forbrukerrådet klaget inn Grindr til Datatilsynet i 2020. Grunnen? Grindr
utleverte en rekke opplysninger om brukerne sine til flere tredjeparter for markedsføringsformål. De
delte blant annet GPS-lokasjon, IP-adresse, kjønn, alder og til og med informasjon om at personen
var en Grindr-bruker. Det siste gir en sterk antydning om den registrertes seksuelle orientering,
hvilket er en særlig kategori av personopplysninger. Disse opplysningene ble altså utlevert til
tredjeparter for adferdsbasert markedsføring.

Datatilsynet konkluderte i 2021 med at Grindr ikke hadde et behandlingsgrunnlag/rettslig grunnlag til
å behandle personopplysningene til dette formålet. Samtykke var ikke gyldig som
behandlingsgrunnlag fordi brukeren måtte godta personvernerklæringen i sin helhet for å kunne
bruke tjenesten. Brukeren ble ikke spurt særskilt om han eller hun samtykker til at deres
personopplysninger blir brukt til markedsføringsformål heller. I tillegg til dette konkluderte
Datatilsynet med at informasjonen om utlevering ikke var tilstrekkelig tilgjengelig og var for utydelig.
Det skjerpet omstendighetene betydelig at Grindr hadde utlevert særlige kategorier av
personopplysninger (svært sensitive personopplysninger) uten et gyldig behandlingsgrunnlag,
spesielt med tanke på at opplysningene ble brukt til markedsføring. Alvorlighetsgraden er også
grunnen til botens store størrelse som, per dags dato, er den største i Norge.

Grindr klaget på vedtaket i starten av 2022, og saken havnet hos Personvernnemda. Nå, halvannet år
senere, har Personvernnemda vurdert klagen og konkludert – det ble ikke i Grindrs favør.
Personvernnemda fant ingen grunn til å nedjustere botens størrelse. De peker på behandlingens
omfang, varighet, typen av personopplysninger som ble delt, som grunnlag for avgjørelsen. Det blir
også fremhevet at dette var en bevisst handling fra Grindr da de har utviklet en teknisk løsning som
gjør det umulig å registrere seg uten å samtykke til den adferdsbaserte markedsføringen.

Så var dette egentlig enden på visa? Vedtak fra Personvernnemda kan ikke klages videre, men Grindr
kan få vedtakets gyldighet vurdert av domstolene. Det er nok ikke sannsynlig at Grindr tar dette
steget, og skulle de gjøre det er nok sannsynligheten for medhold relativt liten. Da kan vi altså (høyst
sannsynlig) sette to streker under svaret – Grindr må betale boten på 65 millioner kroner.

Vi håper du ble litt klokere av innlegget! Hvis du sulter etter enda mer informasjon så kan du lese
vedtaket fra Personvernnemda her.

Relaterade inlägg