ChatGPTs raske vekst og EUs jobb for regulering

Få saker har blitt diskutert like mye som AI i løpet av 2023. ChatGPT ble lansert i slutten av 2022, men allerede i januar i år hadde tjenesten over 100 millioner månedlige brukere. Det gjør ChatGPT til den forbrukerapplikasjonen med raskest vekst noen gang. Likevel medfører økende tekniske muligheter også en økende risiko og mulige trusler. Derfor planlegger EU å innføre en AI-forordning, the AI act,  med målsetting om å sikre trygg utvikling og bruk av kunstig kunstig intelligens.

Hva er AI?

AI betyr artificial intelligence og på norsk KI eller kunstig intelligens. AI handler om hvordan maskiner kan handle og tenke på en måte som ligner på menneskehjernen. Med det menes det at maskinen kan resonnere, lære seg nye ting, planlegge, og være kreativ. AI gjør det mulig for tekniske systemer, eksempelvis datamaskiner, å forstå hva som skjer rundt dem, håndtere informasjonen de får og samtidig løse problemer for å nå et spesifikt mål. AI-system kan også endre atferden sin, i hvert fall til en viss grad, ved å lære av tidligere handlinger og handle på en selvstendig måte. 

Noen eksempel på AI

 • Bruk av AI-algoritmer hos Google for å forbedre søkeresultater og tilpasse resultatene ut ifra brukeradferd. 
 • Selvkjørende biler. Selv om det ikke er vanlig enda er det noe flere bilselskaper utforsker og har startet å arbeide mot.
 • Anbefalinger hos strømmetjenester om hvilke filmer du sannsynligvis vil like, basert på filmer du allerede har sett. Det samme gjelder anbefalinger du får på nett om musikk og andre ulike produkter
 • Siri, Alexa og andre digitale assistenter i smarttelefoner og i andre enheter som vi kommuniserer muntlig med. 

Hva er ChatGPT?

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) er en chatbot. GPT-modeller er opplært til å forstå og generere menneskelignende tekst. Svarene er basert på informasjonen de ble utsatt for under opplæringen. ChatGPT er optimalisert for samtaleinteraksjoner. Det er lett å tro at svarene kommer fra et menneske da chatboten er opplært til å kunne svare på spørsmål, delta i samtaler og generere relevant tekst ut ifra informasjonen den har tilgjengelig. 

Selskapet som står bak ChatGPT er OpenAI, et ledende selskap innen AI. ChatGPT er tilgjengelig på flere språk og i forskjellige versjoner, hvorav den som kun fungerer med tekst er gratis. Det er også flere apper som bruker ChatGPT sammen med andre funksjoner. Dette er med på å gjøre AI mer tilgjengelig for alle.

Selv om det er mange fordeler med ChatGPT, er det selvfølgelig også noen ulemper med den raske utviklingen. Særlig har bruken av ChatGPT ved universiteter og i skolen generelt reist spørsmål om hvordan teknologien øker risikoen for juks.

Reglene som forventes i EU-forordningen

Det er ikke bare universiteter og skoler som har problemer med AI-generert innhold. For tiden diskuteres spørsmålet også i Europaparlamentet, som ønsker at AI-systemer (som ChatGPT) skal avsløre at innholdet er AI-generert. Parlamentet ønsker også å regulere kunstig intelligens gjennom forbud eller risikominimering. Dette har medført diskusjoner rundt en egen forordning for AI. Dersom dette forslaget går gjennom, kan det være den første større reguleringen av AI. 

I tillegg til kravet om offentliggjøring av AI-generert innhold, ønsker de å oppnå blant annet

 • Et fullstendig forbud mot bruk av kunstig intelligens til biometrisk overvåking, følelsesgjenkjenning og prediktiv overvåking
 • At AI-systemer som brukes til å påvirke velgere bør anses som en høy risiko

Beslutning på det foreliggende forslaget er forventet innen utgangen av året. 

ChatGPT spår fremtidige trender i 2024:

Men hva spår ChatGPT selv kommer til å skje i 2024? I november 2023 stilte vi spørsmålet «Hvilke trender for AI tror du kommer til å være aktuelle i 2024?» 

Svaret fra ChatGPT var:
"Selv om jeg ikke har direkte tilgang til informasjon etter januar 2022, kan jeg gi deg noen generelle trender som var på vei innen kunstig intelligens, og som sannsynligvis ville fortsette å være relevante i 2024. Disse trendene inkluderer:

 • Forbedret NLP (Natural Language Processing): Teknologien for å forstå og generere menneskelig språk fortsetter å utvikle seg. Vi kan forvente mer sofistikerte språkmodeller og applikasjoner innen området som chatbots, oversettelser og tekstoppsummeringer.
 • AI og etikk: Med økende bevissthet om viktigheten av etiske spørsmål rundt AI, forventes det økt fokus på å utvikle og implementere etiske retningslinjer for AI-systemer. Dette kan omfatte spørsmål om rettferdighet, åpenhet, ansvarlighet og integritet.
 • Videre fremskritt innen selvstyrende systemer: Selvstyrende kjøretøy, droner og roboter kan dra nytte av fremskritt innen datasyn og beslutningstaking for å forbedre prestasjonen og sikkerheten.
 • AI innen helsevesenet: Det forventes en fortsettelse av den allerede økende veksten innen bruken av AI til medisinsk bildeanalyse, diagnostikk og personlig medisin. Dette kan også inkludere bruk av AI for å forutsi sykdom og optimalisere pleieprosesser.
 • Edge Computing og AI: For å redusere ventetid og forbedre ytelse kan det bli mer vanlig å implementere AI-algoritmer direkte på enheter eller «edge»-enheter i stedet for å stole på skybaserte løsninger.

Disse trendene representerer generelle retninger innen AI, og det er viktig å merke seg at feltet er dynamisk og stadig i endring. Nye utfordringer og muligheter kan oppstå, og nye trender kan utvikle seg basert på teknologiske fremskritt og samfunnsmessige behov."

Vær oppmerksom på at disse spådommene er spekulative og basert på generelle trender og mønstre fra tidligere år. Den nøyaktige retningen for AI-utvikling kan bli påvirket av teknologiske gjennombrudd, økonomiske endringer og samfunnsutvikling som kan skje frem til 2024. 

Vi er derfor nødt til å vente og se hva som skjer. (For å være helt tydelig bemerkes det også at ChatGPT har skrevet teksten over.)

Vil du lese mer?

Det er flere nye og kommende EU-forordninger innenfor personvern, digitalisering og til perioden som omtales som EUs digitale tiår. Dersom du ønsker å lære mer om viktige forordninger innenfor digitalisering og hvordan det forholder seg til GDPR finner du mer informasjon i Privacy Expert

 

Relaterade inlägg