ChatGPT og AI i din virksomhet

AI, eller kunstig intelligens er i ferd med å revolusjenere verden. Dette må du tenke på før du tar det i bruk i din virksomhet.

Du burde ikke:

Behandle konfidensiell informasjon
Dette sier kanskje seg selv, men IKKE bruk ChatGPT til å håndtere konfidensiell informasjon på arbeidsplassen. Det er fort gjort å bli "blendet" av hvor bra ChatGPT er til å håndtere kjedelige og monotone arbeidsoppgaver, men det er allikevel svært viktig å være bevisst på hvordan du bruker verktøyet.

Bruk ansatte- eller kunders personopplysninger
Igjen, IKKE gjør dette. ChatGPT er utrolig til å behandle store mengder informasjon og tekst, hvilket kan gjøre en del arbeidsoppgaver enklere for deg. Det kan for eksempel være fristende å be verktøyet sammenfatte et stort dokument med informasjon om kunder for å strukturere informasjonen, men gitt usikkerheten rundt teknologien er dette noe du ikke burde gjøre.

Dette bør arbeidsplassen din gjøre:

Utforme retningslinjer
ChatGPT er utrolig mektig verktøy som kan effektivisere og revolusjonere de fleste sektorer. Derfor er det lurt å ha retningslinjer for bruken av verktøyet på arbeidsplassen. Da vil man minimere "feil" bruk av verktøyet og senke risikoen for at uønsket informasjon kommer på avveie. En slik policy burde blant annet forby bruken av ChatGPT med den type informasjon vi nevnte tidligere.

Opplæring/Bevisstgjøring
Uavhengig av om man ønsker at teknologi som ChatGPT skal bli brukt i virksomheten eller ikke, så vil det være viktig å gi de ansatte en innføring i hva verktøyet er. Dette vil bidra til minimering av uønsket bruk. Teknologien er såpass revolusjonerende at man ikke burde ignorere det, men heller møte det head on og sørge for at din arbeidsplass er klar over både farene og mulighetene ved kunstig intelligens.

Vi håper dette var nyttig informasjon og relevante tips. Vi går en spennende tid i møte, det er viktig å sette seg inn i teknologien og være forberedt på kunstig intelligens sitt inntog.

Relaterade inlägg