EDPB vedtar: Retningslinjer om manipulativt design i sosiale medier

Hva er manipulativt design?

Manipulativt design er brukergrensesnitt og brukeropplevelser som forsøker å "lure" brukere til å ta utilsiktede, uvillige og potensielt skadelige valg. Manipulativt design kan for eksempel lede brukerne til å svekke sitt eget personvern - selv om de ikke ønsker det.

Hva sier retningslinjene?

Retningslinjene tilbyr praktiske anbefalinger til SoMe-plattformer om hvordan de kan gjenkjenne og unngå manipulativt design som bryter med GDPR-krav. Det illustreres med eksempler på forskjellige typer av manipulativt design og best practice. .

Hva har dette å si?

Forhåpentligvis øker det bevisstheten rundt manipulativt design OG at det ikke er forenlig med GDPR. Manipulativt design preger flere brukergrensesnitt i sosiale medier, så det er helt klart velkomment at det nå kommer retningslinjer som avklarer akkurat hva det er, og hvordan man unngår det.

Relaterade inlägg