Meta idømt rekordbot på 1,2 milliarder euro for GDPR-brudd

EDPB kunngjorde i mai at Meta har blitt i dømt en en rekordbot på 1,2 milliarder euro for å ha overført personopplysninger om EU-borgere på Facebook til USA. Bruddet ansees som svært alvorlig da overføringen har vært systematisk, kontinuerlig og repetitivt. Den enorme boten er utvilsomt et sterkt signal til andre virksomheter som operer, eller vurderer å operere, på samme måte.

Boten kommer etter en granskning av Facebook fra det irske datatilsynet der de fant alvorlige brudd på GDPR. Det er ikke lenger et ukjent fenomen at Meta ikke nødvendigvis bøyer seg baklengs for å sørge for etterlevelse av GDPR, noe denne boten er nok et bevis på.

Meta på sin side er sterkt uenige i avgjørelsen og mener at det skaper en farlig presedens for fremtiden.

Relaterade inlägg