Nesten 100 kommuner fikk brevtilsyn

I april fikk rett i underkant av 100 kommuner i Norge brevtilsyn fra Datatilsynet. Dette er en innsats fra Datatilsynet for å kontrollere flere kommuner samtidig enn tidligere.

Basert på resultatene i brevtilsynet vil Datatilsynet gjennomføre stedlige tilsyn hos et utvalg av kommunene. Denne nye formen for tilsyn vil Datatilsynet få bedre innblikk i hvordan det arbeides med personvern ute hos kommuner og virksomheter i Norge.

Målet for Datatilsynet med brevtilsynet er å bidra til at kommunene blir bedre rustet til å håndtere personvernet og IT-sikkerheten rundt befolkningens opplysninger.

Relaterade inlägg