Sivilombudet forlater Facebook og Instagram

Sivilombudet har besluttet å fjerne sine profiler på Facebook og Instagram. Beslutningen har sin bakgrunn i Datatilsynets rapport fra i fjor høst om Metas behandling av personopplysninger på Facebook. På bakgrunn av rapporten konkluderer Sivilombudet med at de ikke kan bruke disse plattformene med mindre det kommer nærmere rettslige avklaringer som kan tilsi at bruk av plattformene ikke lenger er personvernmessig problematisk.

«Vi har et behandlingsansvar for våre profiler på Facebook og Instagram. Vi har vurdert det slik at det er vanskelig for oss å ivareta behandlingsansvaret i tråd med personvernforordningen slik situasjonen er nå» sier sivilombud Hanne Harlem om situasjonen og fortsetter: «I og med at vi for tiden ikke har nok kunnskap om hvordan Meta behandler våre følgeres data, har vi besluttet at vi inntil videre legger ned våre profiler på disse sosiale mediene. Ved å være til stede på disse plattformene risikerer vi å miste kontrollen over hvordan personopplysninger om følgere av våre sider behandles, og det er en risiko vi ikke ønsker å ta».

På deres nettsider informerer Sivilombudet at de fremdeles vil være på Twitter og LinkedIn, som eies av Twitter Inc. og Microsoft. Samtidig utelukker de ikke helt at de kan komme tilbake til Facebook og Instagram, men presiserer at de vil følge med på anbefalinger fra personvernmyndighetene i fremtiden med hensyn til personvernet.

Relaterade inlägg