Vedtak om forbud av «Shinigami Eyes» i Norge

«Shinigami Eyes» er et nettleserverktøy eller nærmere sagt en nettleserutvidelse, som tillater brukere å flagge sider, fora og enkeltpersoner som pro- eller anti-trans. Formålet med behandlingen av personopplysningene verktøyet generer er å identifisere og markere personer på internett og i sosiale medier, slik at det blir enkelt for brukere, og spesielt for transpersoner, å kunne føle seg tryggere på mennesker, grupper og sider. I den sammenheng kan vi nesten si at det har vært et formål med formålet; Ønsket om å skape en trygg vei for spesielt transpersoner på internett.

Datatilsynet fattet nylig et vedtak om forbud mot «Shinigami Eyes» i Norge. Forbudet er begrunnet i manglende rettslig grunnlag, samt faren for å hindre fri meningsutveksling på internett. Merkingen av enkeltpersoner var basert på subjektive vurderinger. Selv om utviklerne har oppfordret sine brukere til å være sikker i sin sak før de foretar en merking, blir denne oppfordringen overskygget av det faktum at merkede personer ikke fikk beskjed om markeringen. På bakgrunn av dette hadde de derfor ingen reell mulighet for å få innsikt i bakgrunnen for markeringen, og samtidig fratatt muligheten til å motsette seg markeringen. Datatilsynet uttaler at både en pro- og en anti-markering kan få negative konsekvenser for enkeltpersoner.

Les mer. 

Relaterade inlägg